Lidé

PROČ KASKO?

PROTOŽE VÍME, ŽE LIDÉ JSOU NAŠE HLAVNÍ HODNOTA


Snažíme se chovat mezi sebou tak, abychom ctili zásady naší firemní etiky.

Přistupujeme ke každému jednotlivci individuálně, aby byl platným členem týmu KASKO a také, aby se v práci cítil dobře.

Tyto aspekty nám pomáhají, díky našim lidem  být vyhledávaným zaměstnavatelem v našem regionu.

To je naším dlouhodobým cílem a o to se každý den staráme.

ZÁSADY FIREMNÍ ETIKY

Svět prochází dalekosáhlými změnami a chování firem a podnikatelů nabylo nového významu. Majitelé společně s managementem firmy Kasko si jsou vědomi své zodpovědnosti nejen za podnikatelské výsledky, tj. maximalizace zisků, zvyšování životní úrovně všech zaměstnanců, vytváření nových a lepších pracovních příležitostí pro „zítřek“, ale také si jsou vědomi povinností z oblasti etiky a firemní kultury. 

Protože firemní kultura a etika se v praxi projevuje jako dlouhodobé chování zaměstnanců v nejrůznějších situacích  života firmy, v  přístupu k zákazníkovi, kvalitě výrobků a služeb a v konečném důsledku v samotné rentabilitě a produktivitě, je velmi důležité se jí zabývat.

Majitelé firmy Kasko společně s managementem vyzývají všechny své zaměstnance k dodržování těchto zásad a zároveň žádají o upozorňování – informování takových případů a skutečností, které jsou v rozporu s těmito zásadami.

UNIVERZITA KASKO


INVESTUJEME DO ROZVOJE NAŠICH ZAMĚSTNANCŮ


Realizujeme unikátní projekt UNIVERZITA KASKO.

V rámci tohoto projektu intenzivně a prakticky začleňujeme (většinou) absolventy do výrobního procesu.

Další fází univerzity KASKO je odborný růst našich zaměstnanců.

FIREMNÍ ŽÁCI


PODPORUJEME SPOLEČNOU BUDOUCNOST


Od roku 2014 ve spolupráci se střední průmyslovou školou podporujeme středoškoláky v jejich studiu.

Mají možnost se rozvíjet v rámci naší firmy.