Pomáháme potřebným

POMÁHÁME POTŘEBNÝM


NEZAPOMÍNÁME NA OSTATNÍ

"V tomto krásném slováckém regionu jsme se narodili, žijeme v něm i s našimi rodinami a není nám lhostejný jeho osud a budoucnost. Snažíme se poctivě a

zodpovědně pracovat, abychom mohli naplňovat naši vizi, kterou je dosahování trvalé stability, prosperity a důvěry nejen u našich obchodních partnerů, ale i u

svých zaměstnanců a v neposlední řadě také u obyvatel tohoto regionu. A protože chceme být společensky zodpovědná firma, snažíme se v rámci našich

možností pomáhat v celé řadě oblastí, “ vysvětluje jednatel společnosti KASKO Ing. Antonín Kadlček.

  • KASKO přispělo na sociální automobil


Nový automobil budou používat pracovníci Sociálních služeb k zajišťování různých

pečovatelských úkonů.

Mezi ně patří dovoz jídel zdravotně omezeným seniorům, obstarávání malých a velkých

nákupů, převozy klientů do zdravotnických zařízení, doprava pečovatelek do domácností

klientů v Bojkovicích a v okolních obcích.

Díky těmto službám mohou senioři zůstávat ve svém přirozeném domácím prostředí co nejdéle, což je trend dnešní doby.

  • Pomoc Jirkovi s bojem proti ALS


Majitelé společnosti Kasko se rozhodli pomoct Jirkovi s pořízením

elektrického vozíku a věnovali mu částku ve výši 10 000,- Kč.

Při boji s touto zákeřnou nemocí přejeme Jirkovi hodně sil a optimismu.

  • Podpora Nemocnice Uherské Hradiště


Jeden z darů jsme poskytli i do nemocnice v Uherském Hradišti.

Jsme jedním z největších a každoročních sponzorů.

  • Podpora ekologické výchovy


Stalo se již tradicí, že naše firma přispívá finanční částkou na


ekologický rozvoj v oblasti našeho regionu.


Finančně podporujeme děti ze základní školy Horní Němčí


v soutěži spojenou s celosvětově uznávaným "Dnem země".

Copyright @ All Rights Reserved KASKO spol. s r.o.