Automatizace a robotizace

AUTOMATIZACE A ROBOTIZACE


NAŠI CESTU VPŘED URYCHLUJE AUTOMATIZACE A ROBOTIZACE


Pro náročné požadavky automobilového průmyslu, je důležité zajistit dostatečnou produktivitu, opakovatelnost a kvalitu výroby. Z těchto důvodů významně investuje do robotizace a automatizace.

Patříme v našem oboru mezi průkopníky tohoto trendu a jsme na to hrdí.

Podle druhů výrob implementujeme automatizační přípravky a na adekvátní projekty nasazujeme i robotizované pracoviště. Tím minimalizujeme neshody v produkci. Naši specialisté vyhledávají a realizují tyto postupy u stále více výrobků.

  • robotizovaná pracoviště


Ukázka našeho prvního plně robotizovaného pracoviště. V tomto případě jsou robotizované činnosti kompletace spon do plastového výrobku a ořez vtokových částí. Vše je integrováno v rámci lisování a standardního lisovacího cyklu.

Součástí řešení je i automatická kontrola kompletního osazení kovovými sponami.

  • specializované stroje a přípravky


Slouží pro správnou kompletaci, kontrolu kvality a kompletnosti.

Tyto přípravky jsou vyráběny jako jednoúčelové s využitím již

získaných zkušeností z předešlé výroby podobných výrobků.