Konstrukce forem

KONSTRUKCE FOREM


ZKUŠENOST, ODBORNOST , PRAXE


  • konstruktérský tým


Náš konstruktérský tým využívá svých zkušeností a blízkost

lisovacích strojů k optimálnímu návrhu nástroje. Díky těmto

zkušenostem a novým technologiím, které využívají, patří v oboru lisovacích nástrojů k velkým odborníků

  • SW a technologie


Správné výsledky jsou podporovány moderními SW nástroji.

Každoročně investujeme tak, abychom byli stále na

technologické špičce v oboru, jak v oblasti SW, tak i HW

  • simulace


Nezbytným nástrojem kvalitní konstrukce forem je využívání moderních SW nástrojů pro simulaci výplně dutin forem příslušnými plasty.

KONTAKTUJTE NÁS


obchodní manager


Ing. Jiří Doležel

+420 724 145 074

dolezel@kaskoformy.czCopyright @ All Rights Reserved KASKO spol. s r.o.