Technologické vybavení

INVESTICE DO BUDOUCNOSTI

 

KAŽDOROČNĚ INVESTUJEME DO ROZVOJE TECHNOLOGIÍ

 

INVESTICE (v mil.Kč)

Jsme si vědomi, že investice do nových technologií jsou investicí do

budoucnosti. Proto každoročně investujeme desítky milionů korun. Obnovujeme a omlazujeme naše stroje a zařízení. Velkou váhu dáváme novým technologiím v oblasti automatizace a robotizace, což nás posouvá směřem k vyšší efektivnosti výroby.

Investujeme nejen do výrobních technologií, ale také do podpůrných strojů,

zařízení a manipulační techniky.

  • vstřikovací lisy

 

Vyrábíme na vstřikovacích lisech, které mají uzavírací sílu od 40 t do 1 100 t.

Vlastníme také technologii 2K. Aktuální počet vstřikovacích lisů je 38.

Tento široký rozsah technologií, nám umožňuje být flexibilní a dodávat našim zákazníkům jak malé výrobky, tak výrobky velkých rozměrů.

 

  • automatizace a robotizace

 

Automatizace a robotizace je pro nás velkou výzvou. V naší strategii má tato oblast významné postavení.

Naším cílem je neustálé zvyšování efektivnosti našich procesů za intenzivnější podpory automatizace a robotizace.

 

  • specializované stroje a přípravky

 

Slouží pro správnou kompletaci, kontrolu kvality.

Tyto přípravky jsou vyráběny jako jednoúčelové s využitím již

získaných zkušeností z předešlé výroby podobných výrobků.

  • měrové středisko

 

Abychom mohli dodržovat požadavky našich zákazníků a správně kontrolovat průběh výroby, máme plně vybavené měrové středisko.

Snažíme se, aby naše kontrolní a měrové zařízení byly kompatibilní s technologiemi našich zákazníků, což zefektivňuje vzájemnou spolupráci.

Technologické vybavení měrového střediska obsahuje jak základní metrologické vybavení, tak i 3D pracoviště s odpovídajícím SW vybavením, podporované kvalitní odborností našich měrových techniků.

Copyright @ All Rights Reserved KASKO spol. s r.o.