Konstrukce forem

KONSTRUKCE FOREM

 

ZKUŠENOST, ODBORNOST , PRAXE

 

  • konstruktérský tým

 

Náš konstruktérský tým využívá svých zkušeností a blízkost

lisovacích strojů k optimálnímu návrhu nástroje. Díky těmto

zkušenostem a novým technologiím, které využívají, patří v oboru lisovacích nástrojů k velkým odborníků

  • SW a technologie

 

Správné výsledky jsou podporovány moderními SW nástroji.

Každoročně investujeme tak, abychom byli stále na

technologické špičce v oboru, jak v oblasti SW, tak i HW

  • simulace

 

Nezbytným nástrojem kvalitní konstrukce forem je využívání moderních SW nástrojů pro simulaci výplně dutin forem příslušnými plasty.

KONTAKTUJTE NÁS

 

obchodní manager

 

Ing. Jiří Doležel

+420 724 145 074

dolezel@kaskoformy.cz

 

 

Copyright @ All Rights Reserved KASKO spol. s r.o.